Thursday, May 29, 2008

Is adoptiefraude erger dan kinderen in de steek laten?

VIETNAM:
Is adoptiefraude erger dan kinderen in de steek laten?
Helen Clark

HANOI, 25 mei 2008 (IPS) - Vietnam zet zijn adoptieverdrag met de Verenigde Staten stop nadat de Amerikaanse ambassade in een rapport melding maakte van corruptie bij de adoptieprocedures. Dat leidt de aandacht af van de kern van de zaak: moeders die bij de geboorte hun kind moeten afstaan, omdat ongehuwde moeders sociaal niet aanvaard worden in Vietnam.

Na eind juli mogen de VS niet langer adopteren in Vietnam. Daarmee komt er abrupt een einde aan een fenomeen dat de laatste jaren sterk in de lift zat. Zo werden in de 18 maanden voor eind maart nog 1.200 Vietnamese kinderen voor adoptie afgestaan. In 2007 werden 828 Vietnamese kinderen geadopteerd, een stijging met 400 procent in vergelijking met 2006 aldus de officiële cijfers.

In het rapport van de Amerikaanse ambassade, dat eind april verscheen, staat dat 85 procent van geadopteerde zuigelingen te boek stond als “vondeling”. Voor 2002 (het jaar waarin de VS alle adopties opschortten tot 2006 omdat gevreesd werd voor corruptie) viel slechts 20 procent van de gevallen onder die noemer.

Een greep uit de fraudezaken die het rapport bevat: een grootmoeder die haar kleinkind afstond terwijl haar schoondochter aan het werk was in een andere provincie, en een kind dat door een ziekenhuis werd meegenomen omdat de moeder achterstallige rekeningen niet kon betalen. Volgens het document van de ambassade vloeit de fraude voort uit Vietnamese wetten, die voorschrijven dat buitenlandse adoptieambtenaren geld moeten schenken aan Vietnamese weeshuizen.

Phung de hartendief


Ondertussen worden baby’s geregeld te vondeling gelegd in Vietnam, waar onechtelijke zwangerschappen sociaal niet aanvaard zijn. Nauwkeurig cijfermateriaal ontbreekt echter volgens Caroline den Dulk in naam van het VN-kinderfonds Unicef. De kinderrechtenorganisatie werkt samen met de ministeries van arbeid en justitie inzake beleid en wettelijke aanpassingen voor weeshuizen en vondelingen. “Er is nood aan een beter datasysteem”, vindt Den Dulk.

Zoals zo vaak bij tragedies, stelen individuele gevallen de harten eerder dan de naamloze massa. Lokale kranten pakten in april uit met het verhaal van Phung Thien Nhan, die te vondeling werd gelegd op een heuvel buiten zijn dorp. Nog voor iemand het 21 maanden oude kind vond, verloor het zijn rechterbeen en genitaliën bij de aanval van een wild dier. Na twee maanden verzorging keerde hij terug naar zijn familie. Daar raakte hij ondervoed en riskeerde verdere medische complicaties zonder adequate zorg. Phung werd uiteindelijk geadopteerd door een Vietnamese journaliste.

Massagraf


Op 8 april bracht de krant Thanh Ninen een verhaal over een "vondelingenmassagraf” in de centrale provincie Thua Thien-Hue.
Twee mannen beweerden in het artikel dat ze zestien jaar lang ongeveer 30.000 ongewenste boorlingen hebben begraven.

“Zoiets begrijp ik niet”, zegt Leah Fitzgerald, een Australische die bijna 10 jaar in Vietnam heeft gewoond en al meer dan een jaar een Vietnamees kindje probeert te adopteren. “Ze (het ministerie van justitie, nvdr) zijn niet geïnteresseerd. Omdat ik maar één persoon ben, zit er weinig in voor hen”, vertelt Fitzgerald. Ze kreeg geregeld te horen dat er geen kinderen beschikbaar zijn.

Toch is er hoop op beterschap. “In de media groeit het aantal berichten over deze problematiek. Er leeft enige bezorgdheid bij de mensen”, denkt Den Dulk.

IPS(JDM, JG)

No comments: